Cách đăng ký 3G Vinaphone giá rẻ mới nhất 2018

banner

ĐĂNG KÝ 4G Tốc độ không ngờ

Tốc độ nhanh gấp 7 - 10 lần so với 3G
Cài đặt nhanh chóng, sử dụng dễ dàng
Thoải mái lướt web,Facebook hoặc xem Youtube
Tầm phủ sóng rộng cho thoải mái bạn trải nghiệm

Các gói 3G Vinaphone

( Trọn gói chỉ từ 50.000đ - Sử dụng trên mạng 3G/4G )

 • MAX
 • 3.8GBDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • M50
 • 1.2 GBDATA
 • 50.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • M25
 • 600 MBDATA
 • 25.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • M10
 • 200 MBDATA
 • 10.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • MAX70
 • 3.8GbDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • MAXs
 • 4 GbDATA
 • 50.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • MAX300
 • 30GbDATA
 • 300.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • MAX200
 • 15GBDATA
 • 200.000 đ
 • 30 ngày
Chi tiết

Các gói 4G Vinaphone

 • BIG70
 • 4.8 GBDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • BIG90
 • 7GbDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • BIG120
 • 12GBDATA
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • BIG200
 • 22 GbDATA
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
 • SPEED79
 • 2 GBDATA
 • 79.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • BIG300
 • 36 GbDATA
 • 300.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • MAX
 • 3.8GBDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • MAX70
 • 3.8GbDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • MAX90
 • 4GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết

Các gói EZCOM Vinaphone

 • EZ50
 • 3 GBDATA
 • 50.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • EZ120
 • 12 GBDATA
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • EZMAX
 • 5 GBDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
 • DMAX
 • 5GBDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • DMAX100
 • 9GBDATA
 • 100.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết

© DANGKY3GVINAPHONE.VN All rights reserved.